Μαστοράκη Μαρία Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Εργατολόγος - Αστικολόγος
 
 
 
 

Τροχαία ατυχήματα

 

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΠΕΖΟ

 
Υπαιτιότητα Πεζού Εισελθόντος αιφνιδίως στο οδόστρωμα (ένα μέτρο από την είσοδό του στο οδόστρωμα).

Στοιχεία Υπαιτιότητας

Ο πεζός (οδηγός προβάτων) φορώντας ενδύματα σκούρου χρώματος, κινούμενος σε χωράφια που υπάρχουν στα δεξιά του ρεύματος κυκλοφορίας της έχοντας πρόθεση να διασχίσει το οδόστρωμα εισήλθε όλως αιφνιδίως στο οδόστρωμα, χωρίς καθόλου να ελέγξει την κίνηση των οχημάτων, κινούμενος προς την αντίθετη πλευρά του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από ΙΧΕ ο οδηγός του οποίου κινείτο στο άκρο δεξιό της οδού και αιφνιδιασθείς δεν μπόρεσε να προβεί σε αποφευκτικό ελιγμό.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι το Εφετείο καθορίζοντας 70% υπαίτιο τον πεζό και 30% τον οδηγό του ΙΧΕ παραβίασε εκ πλαγίου με ανεπαρκείς αιτιολογίες, τις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330, 913 του ΑΚ και 34 και 38 παρ. 4 του ΚΟΚ.

Ειδικότερα δεν διευκρινίζονται στην απόφαση οι ουσιώδεις εκείνες παράμετροι, από τις οποίες εξαρτάται κατ' αντικειμενική κρίση αλλά και με βάση τις δυνατότητες του συγκεκριμένου οδηγού, η ικανότητα του τελευταίου να αποφύγει το ατύχημα, και ειδικότερα:

  1. κατά την κρίση του δικαστηρίου ενδεδειγμένη ταχύτητα που θα επέτρεπε στον οδηγό να προβεί σε επιτυχημένη αντίδραση τροχοπέδησης για την αποφυγή του ατυχήματος με βάση την απόσταση που απείχε ο πεζός από το αυτοκίνητο, έστω και αν το τελευταίο δεν υπερέβαινε την ταχύτητα των 50 χιλιομέτρων,
  2. ο χρόνος που διέθετε ο οδηγός για να αντιδράσει και αν ο χρόνος αυτός ήταν επαρκής, ώστε η οποιαδήποτε τυχόν αντίδραση τροχοπέδησης να στεφθεί από επιτυχία,
  3. η διεύθυνση του αποφευκτικού ελιγμού, στον οποίο θα μπορούσε και έπρεπε να προβεί ο οδηγός του αυτοκινήτου.Επομένως, κρίνεται αναιρετέα η απόφαση κατ΄ αριθ. 1 και 19 του αρθρ. 559 του ΚΠολΔ.